| |     Русский | english  
Naslovna
КОРОНА ВИРУС – ОДЛУКЕ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 14.03.2020.

Влада Србије је на седници одржаној 14. марта 2020. године донела одлуку да привремено забрани, односно ограничи улазак и кретање страним држављанима који долазе из држава, односно подручја са интензивном трансмисијом болести COVID-19, односно жаришта епидемије и то из: провинције Хубеј (Hubei) у Народној Републици Кини, града Дегу (Daegu) и провинције Северни Гјонгсанг (North Geyeongsang) у Републици Кореји, Швајцарске Конфедерације, Републике Италије, Исламске Републике Иран, Румуније, Кралљевине Шпаније, Савезне Републике Немачке, Француске Републике, Републике Аустрије, Републике Словеније и Републике Грчке.

Ове мере се неће примењивати на:

1. Посаде теретних моторних возила приликом обављања међународног превоза у друмском саобраћају. У случају међународног транзитног превоза терета у друмском саобраћају, исти се ограничава на период не дужи од 12 часова од момента уласка на територију Р. Србије.

2. Посаде теретних бродова који превозе робу у једну од домаћих лука. У случају транзитне пловидбе на међународном водном путу на територији Р. Србије, исти се ограничава на период не дужи од 90 часова за бродске саставе и 60 часова за самоходне пловидбе од момента уласка на територију Р. Србије у случају узводне пловидбе, односно на период не дужи од 72 часа за бродске саставе и 54 часа за самоходне пловидбе од момента уласка на територију Р. Србије у случају низводне пловидбе

3. Возопратно особље железничких возила која улазе у зону граничних станица утврђених међудржавним споразумима.

4. Посаде и кабинско особље ваздухоплова чије је крајње одредиште Р. Србија или су у транзиту преко међународних аеродрома Р. Србије

5. Лица која су добила сагласност за улазак у Р. Србију од Радног тела Владе који чине представници Министарства здравља, Министарства спољних послова и Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

6. Хуманитарне конвоје под обавезном пратњом уговорене дипломатским путем. Држављанима Републике Србије који долазе из држава, односно подручја са интензивном трансмисијом болести COVID-19, односно жаришта епидемије у горе поменутим државама, одређује се обавезна мера самоизолације у трајању од 14 дана.

Упозоравамо држављане Републике Србије, а посебно двојне држављане да у Републику Србију могу да уђу само уколико презентују пасош Републике Србије, а не земље која се налази на листи земаља за које важи забрана. Ова

Одлука Владе Србије ступа на снагу одмах, 14. марта 2020. године и остаје на снази до даљњег.IZBORI

 

 

 O Б А В Е Ш Т Е Њ Е ЗА УПИС У БИРАЧКИ СПИСАК ПОДАТКА О ТОМЕ ДА ЋЕ БИРАЧ ГЛАСАТИ У ИНОСТРАНСТВУ

Обавештавају се бирачи који имају боравиште у иностранству да преко дипломатско-конзуларног представништва Републике Србије, најкасније пет дана пре дана закључења јединственог бирачког списка (11. марта 2017. године), могу поднети захтев да се у јединствени бирачки списак упише податак да ће на предстојећим изборима за председника Републике гласати у иностранству.

Захтев за упис у јединствени бирачки списак податка о томе да ће бирач гласати у иностранству обавезно мора да садржи следеће податке: име, презиме и име једног родитеља бирача; јединствени матични број бирача; општину, односно град и адресу пребивалишта бирача у земљи, као и податке о општини, односно граду и адреси боравишта у иностранству према којој ће бирач гласати на предстојећим изборима.

Дипломатско-конзуларно представништво Републике Србије коме је поднет захтев за упис у јединствени бирачки списак податка о томе да ће бирач гласати у иностранству доставља захтев надлежној општинској, односно градској управи по месту пребивалишта бирача у земљи.

По доношењу решења да ће бирач на предстојећим изборима гласати према месту боравишта у иностранству и упису тог податка у јединствени бирачки списак, бирач се не уписује у извод из јединственог бирачког списка по месту пребивалишта у земљи, односно уписује се у извод из јединственог бирачког списка према месту боравишта у иностранству.

Указује се да се податак о томе да ће бирач гласати у иностранству може уписати у јединствени бирачки списак само за лице које је већ уписано у јединствени бирачки списак. У случају да лице које има бирачко право није уписано у јединствени бирачки списак за одлучивање по захтеву за упис податка о томе да ће бирач гласати у иностранству, неопходно је претходно спровести поступак уписа у јединствени бирачки списак. Захтев за упис у јединствени бирачки списак, истовремено са захтевом за упис податка да ће бирач гласати у иностранству, подноси се дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије које оба захтева доставља надлежној општинској, односно градској управи према последњем пребивалишту подносиоца захтева пре одласка у иностранство, односно последњем пребивалишту једног од његових родитеља.

Такође, обавештавају се бирачи који имају боравиште у иностранству да могу преко дипломатско-конзуларног представништва Републике Србије поднети општинској, односно градској управи по месту њиховог пребивалишта у земљи захтев за давање обавештења о подацима који су о њима уписани у јединствени бирачки списак.

Увид у јединствени бирачки списак може се извршити и електронским путем на званичној интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе –  www.mduls.gov.rs, уношењем податка о јединственом матичном броју грађана.

 ИЗБОРИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ 2016. ГОДИНЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УПИС У БИРАЧКИ СПИСАК ПОДАТКА О ТОМЕ ДА ЋЕ БИРАЧ ГЛАСАТИ У ИНОСТРАНСТВУ

Обавештавају се бирачи који имају боравиште у иностранству да преко дипломатско-конзларног представништва Републике Србије могу, најкасније пет дана пре дана закључења јединственог бирачког списка (02. април 2016. године), поднети захтев да се у јединствени бирачки списак упише податак да ће на предстојећим изборима  за народне посланике гласати у иностранству.

Захтев за упис у јединствени бирачки списак податка о томе да ће бирач гласати у иностранству обавезно мора да садржи следеће податке: име, презиме и име једног родитеља бирача; јединствени матични број бирача; општину, односно град и адресу пребивалиштва бирача у земљи, као и податке о општини, односно граду и адреси боравишта у иностранству према којој ће бирач гласати на предстојећим изборима.

Дипломатско-конзуларно представништво Републике Србије коме је поднет захтев за упис у јединствени бирачки списак податка о томе да ће бирач гласати у иностранству доставља захтев надлежној општинској, односно градској управи по месту пребивалишта бирача у земљи.

По доношењу решења да ће бирач на предстојећим изборима гласати према месту боравишта у иностранству и упис тог податка у јединствени бирачки списак, бирач се не уписује у извод из јединственог бирачког списка по месту пребивалишта у земљи, односно уписује се у извод из јединственог бирачког списка према месту боравишта у иностранству.

Указује се да се податак о томе да ће бирач гласати у иностранству може уписати у јединствени бирачки списак само за лице које је већ уписано у јединствени бирачки списак. У случају да лице које има бирачко право није уписано у јединствени бирачки списак за одлучивање по захтеву за упис податка о томе да ће бирач гласати у иностранству, нопходно је претходно спровести поступак уписа у јединствени бирачки списак. Захтев за упис у јединствени бирачки списак, истовремено са захтевом за упис податка да ће бирач гласати у иностранству, подноси се дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије које оба захтева доставља надлежној општинској, односно градској управи према последњем пребивалишту подносиоца захтева пре одласка у иностранство, односно последњем пребивалишту једног од родитеља.

Такође, обавештавају се бирачи који имају боравиште у иностранству да могу преко дипломатско-конзуларног представништва Републике Србије поднети општинској, односно градској управи по месту њиховог пребивалиштва у земљи захтев за давање обавештења о подацима који су о њима уписани у јединствени бирачки списак.

Увид у јединствени бирачки списак може се извршити и електронским путем на званичној интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе-www.mduls.gov.rs уношењем податка о јединственом матичном броју грађана.ОБАВЕШТЕЊЕ За српске грађане који намеравају да путују у Републику Казахстан

Грађани Републике Србије који долазе у Казахстан по основу туризма или пословно, у обавези су да региструју свој боравак у Казахстану у Миграционој полицији надлежној по месту привременог боравка. У ту сврху они попуњавају миграциону карту коју добијају на граничном прелазу (лица која долазе авионом те карте добијају већ у авиону), са којом се, уз презентацију путне исправе, имају регистровати у року од пет календарски дана у Миграционој полицији. За лица која у Казахстан долазе на позив, регистрацију треба да изврши домаћин (препоручује се да наш држављанин провери да ли је то и учињено), док у случају да долази без позива то мора обавити лично.
Пропуштање регистрације има за последицу покретање прекршајног поступка, који се најчешће покреће приликом напуштања земље, што за последицу може имати не само санкцију, већ и задржавање и одлагање путовања на неколико дана, уз све додатне трошкове и штету који из тога могу прозаћи.
Закон Републике Казахстан о прекршајима, са изменема и допунама закључно са 2. августом 2015. године, предвиђа следеће санкције за нарушавање казахстанског законодавства у области миграција:
• За боравак у Републици Казахстан без регистрације у органима унутрашњих послова до три дана после истека рока од пет календарских дана у којима се морају регистровати – опомена;
• За боравак у Републици Казахстан без регистрације у органима унутрашњих послова преко три дана после истека рока или боравак на другој адреси од оне која је пријављена приликом регистрације – казна од 15 (петнаест) месечних рачунских показатеља (третно 1982 КЗТ х 15, или 7,2 евра х 15), или лишење слободе до 10 дана, или протеривање из Републике Казахстан;
• За боравак у Републици Казахстан после истека рока регистрације исказаног у визи или израженог у регистрационој карти, до три дана – опомена;
• За боравак у Републици Казахстан после истека рока регистрације исказаног у визи или израженог у регистрационој карти, преко три дана – казна од 15 (петнаест) месечних рачунских показатеља или лишење слободе до 10 дана, или протеривање из Републике Казахстан;
• Прекршај миграционих прописа Републике Казахстан тиме што се боравак и активности које нису у складу са циљем исказаним у визи и/или приликом регистрације, или рад без радне дозволе - казна од 25 (двадесетпет) месечних рачунских показатеља или лишење слободе до 10 дана, или протеривање из Републике Казахстан;
• У случају да се прекршаји за које је као казна наведена опомена понове у року од годину дана - казна од 15 (петнаест) месечних рачунских показатеља или протеривање из Републике Казахстан.Izava Ambasade Republike Srbije u R.Kazahstan

Izjava Ambasade Republike Srbije U Republici Kazahstan

19. maj 2014.

    Srbiju je snašla velika nesreća. Jake kiše, Koje su trajale danima, i izlivanje reka izazvale su poplave koje su dostigle razmere nacionalne katastrofe.Mnogi gradovi našli su se pod vodom, koja je odnela desetine ljudskih života. Od velike vode postradala su brojna domaćinstva, poljoprivredna dobra, uginula stoka. Mnoga naselja su ozbiljno postradala i dalje preti opasnost od klizišta. Hiljade stambenih objekata je uništeno ili znatno oštećeno. Iz svojih kuća evakuisano je preko 25.000 ljudi.

    Na ovu nesreću naroda Srbije biblijskih razmera već su se odazvali brojni pojedinci i države. Vlada Republike Srbije izražava duboku zahvalnost za pomoć u evakuaciji stanovništva i otklanjanju posledica poplava ruskim spasiocima MČC, Evropskoj uniji, Belorusiji, zemljama balkanskog regiona i hiljadama srpskih dobrovoljaca.

   Međutim, razmere katastrofe i dalja pretnja razlivanja reke Save zahtevaju još mnogo napora, rada i sredstava da bi se situacija normalizovala. Stoga se Ambasada Srbije u Kazahstanu obraća svim državljanima Srbije, prijateljima i ljudima dobre volje da pokažu solidarnost sa narodom Srbije i pruže pomoć koju mogu. S tim u vezi, mogu da se obrate ambasadi na telefon +7 7172 99 00 27 i faks +7 7172 99 00 26, radi dogovora o vrsti i načinu pružanja pomoći, ili da izvrše uplatu na specijalni račun u BTA banci otvoren samo za humanitarnu pomoć Srbiji broj: 

KZ46319Y010006067683 - KZT

KZ51319Y010006067690 - EUR

BIN: 110850002696

KBE: 21Arhiva vesti
КОРОНА ВИРУС – ОДЛУКЕ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 14.03.2020.
IZBORI
ИЗБОРИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ 2016. ГОДИНЕ
ОБАВЕШТЕЊЕ За српске грађане који намеравају да путују у Републику Казахстан
Izava Ambasade Republike Srbije u R.Kazahstan