| |     Русский | english  
Naslovna
Обавештење у вези уписа у матичне књиге рођених у Р. Србији

Обавештавамо држављане Републике Србије који су рођени на територији држава бивше СФРЈ, а који у претходном периоду нису покренули поступак за упис у матичне књиге Републике Србије, да без одлагања покрену одговарајуће управне поступке из надлежности Министарства за државну управу и локалну самоуправу и регулишу обавезу уписа у матичну књигу рођених у  Републици Србији.


Убудуће ће надлежне полицијске управе МУП Републике Србије које буду решавале по захтевима за издавање путних исправа поднетих у дипломатско-конзуларним представништвима захтевати допуне захтева са ажурним подацима о упису у матичне књиге Републике Србије, тако да странке неће бити у стању да прибаве нове путне исправе уколико приликом подношења захтева буду прилагали изводе из матичне књиге рођених које су издали органи из бивших држава СФРЈ.       


Verzija za štampu
Konzularne usluge
Обавештење у вези уписа у матичне књиге рођених у Р. Србији
Konkurs za sufinansiranje projekata
Odluka o ulasku bez vize u R. Srbiju za strane državljane sa važećom šengen, VB ili SAD vizom ili vizom zemlje članice EU od 08.11.2014.
Putovanje u R.Kazahstan
Konzularna nadležnost
Putne isprave
Ulazak u Srbiju - vize
Carina
Državljanstvo
Statusna pitanja
Overa dokumenata
Vojna obaveza
Druge konzularne usluge
Putovanja građana Srbije u inostranstvo
Cenovnik konzularnih usluga
Formulari