| |     Русский | english  
Naslovna
Odluka o ulasku bez vize u R. Srbiju za strane državljane sa važećom šengen, VB ili SAD vizom ili vizom zemlje članice EU od 08.11.2014.

8.11.2014.  

Vlada RS donela je 30.10. 2014. Odluku o ulasku bez viza u RS nosioca stranih PI,koji poseduju vazecu sengen vizu, vizu Velike britanije i ostalih drzava clanica Evropske unije ili vizi Sjedinjenih Americkih Drzava i nosioca stranih putnih isprava koji imaju regulisan boravak u drzavama Sengen zone, drzavama clanicama EU ili SAD.

1. Strani drzavljani, nosioci svih vrsta PI osim putnih listova i putnih isprava koje se se izdaju u skladu sa medjunarodnim konvencijama, mogu da udju, tranzitiraju ili borave bez vize u republici Srbiji, ako poseduju Sengen vizu, vizu Velike Britanije i ostalih drzava clanica EU ili vizu Sjedinjenih Americkih Drzava, najduze do 90 dana u period od sest meseci.

2. Strani drzavljani, nosioci svih vrsta pitnih isprava osim putnih listova I putnih isprava koje se izdaju u skladu sa medjunarodnim konvencijama, mogu da udju, tranzitiraju ili borave bez vize u republici Srbiji, ako imaju regulisan boravak u drzavama Sengen zone, drzavama clanicama EU ili SAD, najduze do 90 dana u period od sest meseci.

3. Ova Odluka stpua na snagu 08.11.2014


Verzija za štampu
Konzularne usluge
Обавештење у вези уписа у матичне књиге рођених у Р. Србији
Konkurs za sufinansiranje projekata
Odluka o ulasku bez vize u R. Srbiju za strane državljane sa važećom šengen, VB ili SAD vizom ili vizom zemlje članice EU od 08.11.2014.
Putovanje u R.Kazahstan
Konzularna nadležnost
Putne isprave
Ulazak u Srbiju - vize
Carina
Državljanstvo
Statusna pitanja
Overa dokumenata
Vojna obaveza
Druge konzularne usluge
Putovanja građana Srbije u inostranstvo
Cenovnik konzularnih usluga
Formulari