| |     Русский | english  
Naslovna
Ulazak u Srbiju - vize

Pre puta pročitajte ovde o opštim uslovima o ulasku u Republiku Srbiju.

Državljanima Kazahstana nije potrebna viza za ulazak u Republiku Srbiju za boravak do 30 dana.

Ako ne putujete sa pasošem Kazahstana, molimo da proverite ovde da li vam je potrebna viza za ulazak u Republiku Srbiju.

 Za boravak duži od 30 dana, potrebno je u Ambasadi Republike Srbije u Nur-Sultanu podneti zahtev za izdavanje:

1) vize za kraći boravak (viza C), ili

2) vize za duži boravak (viza D)

 

1) VIZA "C"

Viza za kraći boravak izdaje se za turistička, poslovna i druga putovanja za jedan, dva ili više ulazaka u Republiku Srbiju, kao i za potrebe tranzita preko teritorije Republike Srbije.

Neprekidni boravak, odnosno ukupno trajanje uzastopnih boravaka stranca s vizom za kraći boravak, ne može biti duži od 90 dana u vremenskom periodu od 180 dana, računajući od dana prvog ulaska.

POTREBNI DOKUMENTI ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA VIZU "C":

- putna isprava koja važi najmanje 90 dana od dana izdavanja vize

- fotografija veličine 3,5 h 4,5 cm.

- popunjen zahtev za vizu

- pozivno pismo

  • za privatnu posetu – pozivno pismo overeno od nadležnog organa Republike Srbije (opština ili sud)
  • za poslovnu posetu – pozivno pismo kompanije u Srbiji, navodeći prirodu posla i očekivano trajanje posete, kao i pismo kanadske kompanije  koju predstavljate
  • za turističku posetu - potvrda turističke organizacije o plaćenom aranžmanu (vaučer ili druga potvrda o uplati)

- dokaz o boravku u Kazahstanu (dozvola boravka, viza, odnosi se za lica koji nisu državljani R. Kazahstana)

- rezervacija povratne karte ili itinerer

- dokaz o posedovanju finansijskih sredstava za boravak u Srbiji

- zdravstveno osiguranje

- taksa za vizu:

Taksa za podnošenje zahteva za vizu C iznosi 60,00 evra.

Iznos od 2,00 evra za troškove vizne nalepnice se naplaćuje prilikom izdavanja vize.

 

2) VIZA "D"

 Viza tipa D, se odnosi za duži boravak, i izdaje se strancu za boravak na teritoriji Republike Srbije u trajanju od 90 do 180 dana. Takođe, ovaj tip vize izdaje se strancu koji namerava da u Republici Srbiji podnese zahtev za odobrenje privremenog boravka.

 POTREBNI DOKUMENTI ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA VIZU "D":

 - putna isprava koja važi najmanje 90 dana od dana izdavanja vize

- fotografija veličine 3,5 h 4,5 cm.

- popunjen zahtev za vizu

- viza države u koju se ulazi posle tranzita kroz Republiku Srbiju. Ukoliko za tu državu nije potrebna viza, drugi dokaz o ulasku ili boravku u datoj državi.

- dokaz o boravku u Kazahstanu (dozvola boravka, viza, odnosi se za lica koja nisu državljani R. Kazahstana)

- dokaz o posedovanju finansijskih sredstava za tranzit u Srbiji

- taksa za vizu:

Taksa za podnošenje zahteva za vizu D iznosi 30,00 evra.

Iznos od 2,00 evra za troškove vizne nalepnice se naplaćuje prilikom izdavanja vize.

 

Pored navedenih dokumenata, zavisno od svrhe putovanja, za vizu tipa D, potrebno je priložiti i sledeća dokumenta:

 

ZAPOŠLJAVANJE U R. SRBIJI:

 Izvod o registraciji pravnog lica, privrednog društva, sportskog kluba ili saveza ili preduzetnika u R. Srbiji;

Ugovor o radu, ugovor o delu, ugovor o poslovno-tehničkoj sradnji, sportskom angažovanju ili drugi dokument koji dokazuje radno angažovanje stranca u R. Srbiji.

 

ŠKOLOVANJE, STUDIRANJE, MEĐUNARODNA RAZMENA UČENIKA I STUDENATA, STRUČNA PRAKSA, SPECIJALIZACIJA, NAUČNO-ISTRAŽIVAČKI RAD U R. SRBIJI:

Potvrda o upisu u akreditovanu osnovnu, srednju ili visokoškolsku obrazovnu ustanovu;

Izvod iz registracije pravnog lica u R. Srbiji;

Potvrda o organizaciji stručne prakse i specijalizacije;

Izvod o registraciji naučno-istraživačke organizacije i ugovor zaključen sa naučno-istraživačkom organizacijom.

 

SPAJANJE PORODICE (bračni drug je državljanin R. Srbije):

Izvod iz Matične knjige venčanih, ne stariji od 6 meseci;

U slučaju vanbračne zajednice potrebno je uverenje o slobodnom bračnom stanju, izjave vanbračnih partnera i overene izjave dva svedoka o zajednici partnera, dokaz o zajedničkoj adresi stanovanja, izvod iz registra vanbračnih zajednica, ako imaju zajedničko dete – izvod iz Matične knjige rođenih za dete.

 

OBAVLJANJE VERSKE SLUŽBE:

Izvod o registraciji crkve ili verske zajednice u R. Srbiji;

Ugovor o radu ili pismo crkve/verske zajednice kojim se navodi da je stranac angažovan kao sveštenik ili verski službenik.

 

LEČENJE ILI MEDICINSKA NEGA:

Rešenje o registraciji zdravstvene ustanove u R. Srbiji;

Dopis zdravstvene ustanove kojim se navodi mesto i potreban period lečenja;

Rešenje o registraciji ustanove socijalne zaštite u R. Srbiji.

 

VLASNIŠTVO NAD NEPOKRETNOSTIMA:

Izvod iz lista nepokretnosti (vlasnički list);

Overen kupoprodajni ugovor ili ugovor o poklonu;

Ostavinsko rešenje ili sudska presuda.

 

Ambasada zadržava pravo da zatraži dodatnu dokumentaciju. Nepotpuni zahtevi se ne mogu uzeti u razmatranje.

 

Za dodatna obaveštenja, molimo obratite se Ambasadi Republike Srbije u Nur-Sultanu.


Verzija za štampu
Konzularne usluge
Обавештење у вези уписа у матичне књиге рођених у Р. Србији
Konkurs za sufinansiranje projekata
Odluka o ulasku bez vize u R. Srbiju za strane državljane sa važećom šengen, VB ili SAD vizom ili vizom zemlje članice EU od 08.11.2014.
Putovanje u R.Kazahstan
Konzularna nadležnost
Putne isprave
Ulazak u Srbiju - vize
Carina
Državljanstvo
Statusna pitanja
Overa dokumenata
Vojna obaveza
Druge konzularne usluge
Putovanja građana Srbije u inostranstvo
Cenovnik konzularnih usluga
Formulari